Mga Marka » Tulang Filipino

Pusong Ihihimlay

Ang mga salitang namutawi

Kailanma’y di na mababawi

Naisin ko mang balikan

Nang naiwasan ka sanang masaktan

Ay hindi na maaari

Ito’y di na mangyayari… 66 more words

Tula

Sabay Tayong Mahulog

Paano makakatulog
Kung ang tinig mo ang huling narinig
Napakalamig
Ngunit ang gabing ito ay kay init
Sa iyong bisig
Nagkakanlong ang aking puso
Paanong pipikit… 45 more words

Tula