Mga Marka » Talumpati

Talumpati Para Sa Yumaong Na Minamahal

Ang lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan. Kasali na rito ang ating buhay na galing sa Diyos. Kahit anong yaman o tagumpay ang makakamit ng isang tao, hindi niya ito maidadala sa kabilang buhay. 215 more words

Minamahal

Ugat ng Pagkakaisa, Bunga ay Tagumpay, Susi sa Kaunlaran

Isang maiksing talumpati na isinulat ni Carmina Arce noong nasa ika-9 na baitang pa lang siya.

~

Wika ang siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan ng mga naninirahan sa bawat bansa. 189 more words

Talumpati

Graduation Speech (Filipino/Tagalog)

Sa atin pong panauhing pandangal at tagapagsalita, sa ating Schools Division Superintendent o kaniyang kinatawan, District Supervisor, sa ating punong-guro, sa lahat po ng aming minamahal na mga magulang na naririto, sa ating mga panauhin, mga guro at sa inyo, mga kapwa ko magsisipagpagtapos, isang makabuluhan at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. 992 more words

Filipino Speech

"Pamana ng Maykapal" (A speech in Filipino)

Pamana ng Maykapal

Danica Rose Aquino

            Marahil ang lahat ng nilalang ay mayroong natatanging kapangyarihang gustong makamit, kung pagkakalooban lamang ng pagkakataon. Nariyang may gustong makapunta sa iba’t-ibang lugar gamit lamang ang pagpitik ng mga daliri – mala mahikang maglalaho at mapapadpad sa ninanais na lugar sa loob lamang ng wala pang isang segundo. 485 more words

Danica Aquino