Mga kataga » Talumpati

Kalayaan

Kalayaan, kalayaan.

Tunay nga ba ang kalaayan,

O isang kathang isip lamang?

Kalaayan, kalayaan.

Bakit di kita namamalayan?

Bakit di namin makamit ang iyong tunay na anyo? 7 more words

FIlipino

"Kaya mo 'yan, aking kaibigan!"

Comforting friend

couple of women in love , selective focus

Ang buhay ay hindi isang patag na daan sa kalsada na madaling daanan kundi ito ay isang daanang baku-bako na mahirap lagpasan ngunit kakayanin pa rin ng isang matibay at malakas na sasakyan. 394 more words

Filipino para sa Pilipinas: Isang Talumpati

            Ayon sa ating tema ngayong Buwan ng wika, “Filipino: Wikang Magpagpabago”. Paano naging sanhi ng pagbabago ang wika?

            Una sa lahat, ano nga ba ang wika? 1,555 more words

Aasa Pa Ba?

“When we declare war for peace, we may win the war and lose the battle.”
― Debasish Mridha
Sa aking mga tagapakinig, nais kong ipikit ninyo ang inyong mga mata, ilapat ang inyong kamay sa inyong dibdib. 615 more words

Lit