Mga kataga » Talumpati

Una't Huli

Nagsimula ang kwentong ito
Sa isang malawak na sementeryo
Doon kita nakita, unang nakadaupang palad
Sa lugar na iyon, nagsimula ang lahat
Na para bang, walang katapusan… 390 more words

Tula Ni Matthew

Filipino: Wika ng Karunungan

Ayon sa isang kasabihan, “Wikang Filipino, apoy ng kamalayan, ating pagningasin tungo sa kaunlaran.”

Sa lupon ng hinampalan, mga kapwa ko kalahok, mga magaaral at gurong naririto, isang maalab na pagbati sa inyong lahat. 594 more words

Talumpati

Kalasag ng Kaligtasan

Pagkawasak, pagkasira ng mga ari-arian, pagkamatay ng mga tao—- ito ang mga salitang umaalingawngaw at siyang umuukit sa ating isipan tuwing sumasalanta ang mga sakuna tulad ng mga malalakas na bagyo sa ating Inang Bayan. 422 more words

Talumpati Para Sa Yumaong Na Minamahal

Ang lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katapusan. Kasali na rito ang ating buhay na galing sa Diyos. Kahit anong yaman o tagumpay ang makakamit ng isang tao, hindi niya ito maidadala sa kabilang buhay. 215 more words

Minamahal

Ugat ng Pagkakaisa, Bunga ay Tagumpay, Susi sa Kaunlaran

Isang maiksing talumpati na isinulat ni Carmina Arce noong nasa ika-9 na baitang pa lang siya.

~

Wika ang siyang nagbibigay ng pagkakakilanlan ng mga naninirahan sa bawat bansa. 189 more words

Talumpati