KUNG AYAW NI PNOY

NA MAHUSGAHANG

KUMIKILING SA KAWATAN,
SI PURISIMA AY HINDI

NIYA DAPAT PAGTAKPAN…
HUWAG SIYANG MAGSALITA
NA ANIMO AY HUSGADO
SA PAGSABING SI PURISIMA… 7 more words