Napakatagal ng lahat: bawal humakbang ng sunod-sunod, wag biglain ang pag-iinat ng katawan tuwing magigising, dahan-dahan sa pagsasabon ng kamay, unti-unti lang ang pag-inom baka maibagsak ang baso. 100 more words