Mga Marka » Pasasalamat

Isang Tula ng Pasasalamat | My First Spoken Word Poetry

Sinulat ko to bilang praise testimony ko para kay Lord ngayong 22nd birthday ko. This is my first time so hindi po ako katulad nila Juan Miguel Severo hahaha! 989 more words

160319: Pasasalamat at Kapayapaan

“Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo!” (Mga Taga-Filipos 4:4)

Magpasalamat tayo sa panginoong Diyos sa lahat ng bagay at ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasaatin. 47 more words

Peace

Chained

Our connection never felt this real…

The moment I got to touch you, felt like everything froze for a moment and only my heart kept beating… It was so strong and deep that I literally felt like I was a dead person and then all of a sudden my heart pounded and gave my life back to my body… 38 more words

Feelings

Morning Prayer

You’re one reason why I wake up… the person that comes┬áto my mind as I open my eyes… the subject of my gratitude in my morning prayer…

Feelings