Isang araw na naman ang nag-wakas,

Isang taon na naman ang lumipas.

Taong puno ng ligaya’t pagmamahalan,

Pati na luha at matinding kalungkutan.
Sa bawat wakas na mararanasan, 47 more words