Mga kataga » Pasasalamat

Pasasalamat

Written on 9/3/2017

Some years ago, probably as a senior in college, I had watched a TED talk by Shawn Achor, a psychologist who argued that, by being happy, one becomes more productive. 2,073 more words

Life

sa iyong pinakamahalagang araw

sa lugar kung saan ang mga bagay ay pabago bago,

kung saan ang pinakamahalaga ay ang pansariling kasiyahan,

at kung saan walang tiyak, 783 more words

Imbak Ng Saloobin

Kapit Lang

Isang araw na naman ang nag-wakas,

Isang taon na naman ang lumipas.

Taong puno ng ligaya’t pagmamahalan,

Pati na luha at matinding kalungkutan.
Sa bawat wakas na mararanasan, 47 more words

Photography