Mga Marka » Pasasalamat

Isang Tula ng Pasasalamat | My First Spoken Word Poetry

Sinulat ko to bilang praise testimony ko para kay Lord ngayong 22nd birthday ko. This is my first time so hindi po ako katulad nila Juan Miguel Severo hahaha! 989 more words

160319: Pasasalamat at Kapayapaan

“Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo!” (Mga Taga-Filipos 4:4)

Magpasalamat tayo sa panginoong Diyos sa lahat ng bagay at ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasaatin. 47 more words

Peace