Mga Marka » Pamilya

Yumao

May tradisyon sa Bayan ng Wakas
Na isang taon matapos mamatay ng mahal nila sa buhay,
Huhukayin ng pamilya ang bangkay,
Bibihisan, hahandaan at aanyayahan ang buong barangay, 108 more words

Tula

Nanay o Pamilya?

Sino nga ba ang mas matimbang?
Ang nanay mo na nagpalaki sa’yo at
ang kapatid mo na kasama mong lumaki
O ang sarili mong asawa at mga anak? 94 more words

You don't deserve it.

Nagising ako isang araw, na ang bigat bigat ng dibdib ko, Gusto ko lang umiyak. Bakit? Naaalala ko ang katagang natanggap ko last december 2015 sa ama ng mga anak ko. 508 more words

Dahil Semana Santa

Dahil Semana Santa, naglakad-lakad ako kaninang hapon habang nagmumuni-muni tungkol sa kung anu-ano. Ganyan ako kapag me okasyon tulad ng birthday ko, New Year o kaya e itong Semana Santa. 708 more words

Pamilya

Dahil Ikaw ang Ilaw ng Tahanan

Alas-kuwatro ng umaga. Bumangon ka. Madilim ang paligid. Wala nang masyadong maaninag ang iyong mga mata dala ng katandaan. Brownout na naman pala, marahil hindi na naman sila nakabayad. 637 more words

Pag-ibig

Payong Kaibigan

Bry,

Kung sa tingin mo’y hindi nagsasabay ang problema sa pamilya at problema sa pag-ibig, nagkakamali ka. Nagkamali rin naman ako sa pag-aakalang hindi ako magkakaproblema sa dalawang aspektong ‘yan ng buhay.

1,115 more words
Filipino

Unahin ninyo ang pagtatag ng Islaam sa loob ng inyong Tahanan

بسم الله الرحمن الرحيم

Hindi marapat na unahin nating isipin kung paano natin mapapalayas ang mga Hudyo sa Palestine. Ang dapat ay unahin nating isipin kung paano mapatatatag ang Islaam sa ating mga puso at kung kailan mo maitataguyod ang isang Islamikong pamumuhay sa loob ng maliit mong tahanan? 186 more words