Mga kataga » Pamilya

HOME

Saktong alas tres y media ng umaga, hindi pa rin ako nakakatulog. Sa lahat ng gabing natapos sa buhay ko ay ang gabing nagdaan ang pinakamatagal. 1,022 more words

#life

And We'll Never Be Royals

“Rachel, Tara sabay na tayong umuwi. Hatid na kita. “ Pag aaya nang mayaman kong kaklase na si Michee.

“Ah.. Ehh.. Kasi Mich.. Nakaka– “ 1,499 more words

Pain

Mga Karanasan ng mga Naging Batang Magulang sa Puerto Princesa City: Basehan Para sa Pagbuo ng Preventive Program Framework

Christine Mae Arenio, Katrina Angela Martinez
Najwa Jane Licerio, Danilo Mercurio Jr.

Abstract

Ang pananaliksik na ito ay naglayong alamin ang buhay at karanasan ng mga naging batang magulang sa loob ng Puerto Princesa City upang maging basehan sa pagbuo ng isang Preventive Program Framework. 252 more words

KA-IBIG-AN

I super love this photo. Kahit taga picture ang ganap ko kanina, I’m so blessed and happy seeing this. Following Jesus Christ is never an easy task. 388 more words

Sagradong Pamilya

ni Elmer Yuri Arisgado

Sagrado, Sagrada!
Banal na pamilya.
Inari ang lupa,
Kinamkam ang grasya,
Ginamit sa kampanya.

Sagrado, sagrada!
Nang nakaupo na-
Nangutang ng pera, 26 more words

Mga Tula

Ang Labingdalawang Magkakapatid na Nagsalo

Isang tula tungkol sa pera —

Sa kadulu-duluhan ng kalsada ng Lagan, mayroong
labingdalawang magkakapatid mula sa iisang ina,
iisang ama, na nabuhay sa ilalim ng iisang bubong. 125 more words

Poetry

Binubuo ng Lima, Galaw at Mithiin ay Iisa

Ama, ina, ate malaki, ate maliit at bunso, limang katauhan na kung iyong kikilatisin ay bumubuo sa salitang pamilya. Limang tao na nagbibigay buhay at sigla para maging masaya ang pagsasama. 545 more words