Mga Marka » Pamilya

SMH

My case of depression and anxiety is real.

Last night I was on a date in this quaint little coffee shop with a great girl, both of us watching sitcoms, sharing earphones and laughing and telling stories and jokes. 371 more words

Buhay

Journal Entry #1

Journal Entry #1

Hulyo 1. 2015

“Bata, bata, paano ka ginawa?”

Bakit mahalagang magkakabuklod ang pamilya sa hirap man o ginhawa?

Mahalagang magkakabuklod o magkakasama ang pamilya dahil sila ang pinakamalapit sa atin. 115 more words

Filipino

Regrets

Of saying things
Of doing deeds
Of making minds
Of breaking hearts
Of time wasted

Of not saying things
Of not doing deeds
Of not making minds… 29 more words

Buhay

Pamilya

Mabubuhay kaya tayo kung walang pamilyang tinatawag? Syempre hindi. Kailangan natin ‘yang mga iyan. Nandyan sila para sa atin. Hindi nila tayo iniwan o nilubayan. Lagi silang nandyan para sa ‘tin. 133 more words

Tagalog

Paano

Ganto kasi yan. Mula bata ako, sobrang sigurado na ako sa gusto kong gawin: magti-teacher, masters, doctorate, at somewhere sa gitna nun mag-aasawa, bibili ng bahay, magiging masaya. 233 more words

Buhay

Shrink

I’ve been diagnosed with clinical depression on the first week of February. And since I’ve been with my girlfriend, I thought I was over it. I thought I’m done crossing that bridge. 530 more words

Buhay

define happiness

(For no specific reason, I remember Lola Can, my mother’s mother. I miss her much. My brothers and I grew up with her and our dearest uncle, tito Ipog at home. 459 more words

Family