Ating makikita na ang ating pamahalaan na nahahati sa ehekutibo, hudisyal at lehislatibong sangay, ay gumagamit ng wikang Ingles sa karamihan, kung hindi lahat, ng kanilang mga prosesong legal. 693 more words