Mga Marka » Pakikipagkapwa

Para

Patakbong hinabol ni Francis ang kararaan lamang na Jeepney. Hawak-hawak niya’y isang librong hindi na kumasya sa kaniyang bag. Alam ng binatang mahuhuli siya sa klase kung hindi siya makakasakay, kung kaya’t ganoon na lang ang kaniyang pagmamadali. 308 more words

Philippines

OPINYON: Inspirasyon ko, totoong puso sa pagtulong

Mapalad ako bilang isang mamamahayag pangkampus na magkaroon ng pagkakataong makapanayam ang iba’t ibang uri ng tao. Mula sa sikat hanggang sa ordinaryo masasabi kong iba talaga ang pakiramdam na makadaupang-palad sila kahit sa sandaling panahon lamang. 410 more words