Sa swerong walang tubig,
Do’n pinadaan
Ang gamot na kailangan
Ng latá mong katawan.

Masakit ang pagsugod
Ng turok ng gamot
Kaya’t ika’y napasimangot,
Noo’y kumunot. 36 more words