Mga Marka » Noli Me Tangere

Saan Nagmula ang Karakter ni Maria Clara?

Sa tatlong magkakaibang artikulo nina Virgilio Almario, Luciano Santiago at Jose Victor Torres mababasa ang mga posibleng pinagmulan ng nasabing tauhan.

Sa pagsusuri ni Almario, tinangka nitong ipaliwanag ang mga katutubong batis na posibleng pinaghalawan ni Rizal ng karakter ni Maria Clara. 458 more words

Akademiko

Lidt om HCA og Rizal

Den danske ambassadør på Filippinerne har opdaget der er en forbindelse mellem Hans Christian Andersen og Jose Rizal og fortæller det på FB og twitter med henvisning til… 1,522 more words

Islam

Intent to Complete Noli Me Tangere

This is just a short, general message saying that I do intend to finish posting about Noli Me Tangere. I apologize for the delay. I just graduated a few months ago and before that, I was working on other projects necessary for my diplomas. 77 more words

Books