Mga Marka » Mangkukulam

"Exit Quiapo Station" in Maximum Volume 2

“Exit Quiapo Station” my Robert Altman inspired story set on a Filipino-run space elevator will be in Maximum Volume 2. Thank you so much to editors Dean Francis Alfar and Sarge Lacuesta! 122 more words

Musings

"Ang Mangkukulam ng Baryo Pulang Kahoy"

“Ang Mangkukulam ng Baryo Pulang Kahoy”
(Maikling Kuwento ni Juan Bautista)

“Manang Pedra! May dala ho akong pinaksiw na isda. Sana ho ay magustuhan ninyo. Gumagawa din ho ng kakanin ang nanay, hamo’t magdadala ako mamaya.” 2,042 more words

Short Stories

INTELIHENTENG BUBWIT - March 21, 2013 at 5:46pm

Nauuso na lang rin naman ang mga mababait na nagsisipag-taguan, bakit nga ba hindi natin subukang itago sa karangalan nila ang mga karakter sa tunay na buhay?  423 more words

Isprikitik

Kakatuwa

Patuloy si Gina sa pagtaas-baba habang nakaibabaw sa lalaking matagal na niyang ginusto. Palitan ng himas at halik. Napuno ang buong kuwarto ng pinaghalong amoy ng sigarilyo at La Coste. 5,505 more words

Adultery

Siquijor

Biyahe

Kaniadtong panahon sa akoang kabatan-onan, madunggan ko lang nga daghan daw kuno ug mga mamamarang dinha sa Siquijor.

Kuyaw daw kuno dinha kay pirti daw kakusog ang ilahang mga barang, unya kulam, vodoo o black magic ba kon sa lain pang sinultihan. 655 more words

History

Island of Fire and a Secret Beach

Called “Island of Fire” by the Spaniards who docked on its shores in 1565, Siquijor is known for mystical healers, relaxed villages, quiet beaches, and–hence its Spanish nickname–fireflies.   604 more words

Philippines

Alex Niño, Satans Tears

Alex Niño’s work was featured in DC Comics publications such as Weird War Tales, House of Mystery, and House of Secrets. You will also find Alex Niño in issues of… 74 more words

Science Fiction