Mga Marka » Manggagawa

Post 002a

The morning greets these Makati workers as they head to their offices and work sites.

Photo by Wata Dugayo

Urban

Dalit ng Paglaya

Inang Pilipinas, ako’y patawarin mo

Nang dahil sa akin, tuloy ang pagtangis mo

Buong buhay ko’y naisip puro sarili

lamang ang mahalaga at dapat pinipili. 261 more words

Life