Mga Marka » Manggagawa

Post 002a

The morning greets these Makati workers as they head to their offices and work sites.

Photo by Wata Dugayo

Urban

Dalit ng Paglaya

Inang Pilipinas, ako’y patawarin mo

Nang dahil sa akin, tuloy ang pagtangis mo

Buong buhay ko’y naisip puro sarili

lamang ang mahalaga at dapat pinipili. 261 more words

Life

ManggagAWA

Nauupos din sila at napapagod

Nagdidilim din at nababahag ang buntot

Patuloy na tumatayo kahit katawa’y marupok

Pilit lumalaban kahit ang matira ay usok

Kapag namatay ay basta na lang itatapon sa sulok… 8 more words

Tagalog

*Hurnal

Ni Elmer Aresgado

Hindi pa man ngumingiti ang araw ay makikita ang bulto nilang nakaabang sa tarangkahan ng NFA.
Hinihintay ang pagdating ng mga trak lulan ang libong kaban ng bigas. 125 more words

Mga Tula

Statement of Support for the 18 September 2015 peaceful rally of the Land Bank of the Philippines' workers

 

PAGPAPAHAYAG NG SUPORTA NG BAGONG ALYANSA NG MANGGAGAWANG PANGTRANSPORTASYON PARA SA EDUKASYON AT REPORMA SA 18 SEPTEMBER 2015 PEACEFUL RALLY NG MGA MANGGAGAGAWA NG LAND BANK OF THE PHILIPPINES… 234 more words

Issues And News