Mga Marka » Makabayan

Traffic Enforcer Instill Discipline to Jaywalking Students By Making Them Sing National Anthem or Recite Panatang Makabayan!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

This traffic enforcer deserves a salute from everyone as he wasn’t just doing his job but also shows concerns to these jaywalking students. 15 more words

Traffic Enforcer Instill Discipline to Jaywalking Students By Making Them Sing National Anthem or Recite Panatang Makabayan!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

This traffic enforcer deserves a salute from everyone as he wasn’t just doing his job but also shows concerns to these jaywalking students. 15 more words

Traffic Enforcer Instill Discipline to Jaywalking Students By Making Them Sing National Anthem or Recite Panatang Makabayan!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

This traffic enforcer deserves a salute from everyone as he wasn’t just doing his job but also shows concerns to these jaywalking students. 15 more words

"Tao po?" "Tuloy po."

ANG mga Pilipino’y parang mga kabibi sa dalampasigan. Minsa’y nagpapadala sa alon ng dagat at minsan nama’y nananatiling nakabaon sa buhangin. Yan ang karaniwang sakit ng mga kabataan ngayon. 751 more words

Makabayan

Daily Blog – Why can’t you just believe that there’s hope?

Today, as I check on my Facebook newsfeed, I came across a friend’s hate post. Apparently, she’s in the Philippines for a vacation and is so disappointed by what she experiences so far that she already missed life abroad. 292 more words

Wifery

Salmo ng isang malayang bayan

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Mula noon ay ito na ang sigaw ng iyong mga anak habang ipinaglalaban ang iyong kalayaan.
Ito na ang nagsilbing lakas ng mga mandirigma habang pinakikipagsapalaran ang tabak laban sa gatilyo ng mga dayuhan. 250 more words

Tagalog

CPP-NPA Exploiting Our Youths

I would like to repost this very good material from the blogsite of John Ruiz….

The Youth Must Learn From History

Chinese Communist Party Chairman Mao Zedong launched from 1966 to 1976 the… 244 more words