(Dalit sa Mahal na Inang Nangungulila)

Aba, Ginoong Maria!
Ano ngayo’t lumuluha?
Sa mata mong magaganda’y
Banaag, hirap at dusa!

Minamahal naming Ina
Pusong labis ang pagsinta— 234 more words