Ang mga ito ay mga halimbawa ng mga salitang magkasalungat.

(credits to owner)