Mga kataga » Kwentong Pambata

Hala, Bagong Idolo

     Sa bayan ng Inagmat, pinaniniwalaang regalo sa lahat ng taong ipinapanganak ang guhit ng palad. Nakalagay daw dito kung saang larangan ka magiging mahusay at matagumpay- sa ingles ba, sa agham o sa matematika. 876 more words

Akda Sa Filipino

Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"

{“contentType”:”VIDEO”,”id”:{“value”:”52495d6eb20a8b4a58adfc646ea90862″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/52495d6eb20a8b4a58adfc646ea90862″},”originId”:”5348771529001-5622000850001″,”origin”:”BRIGHTCOVE”,”title”:”Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"”,”subtitle”:”Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"”,”description”:”Kendall Jenner is either love drunk or just really hammered\u2026 and it looks like we are going to see Kendall jenner in rare form on national TV. 1,273 more words

Entertainment - Syndicated

Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"

{“contentType”:”VIDEO”,”id”:{“value”:”4aadba5ccfe2443b6e6c9a0961c4af35″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/4aadba5ccfe2443b6e6c9a0961c4af35″},”originId”:”5348771529001-5620605426001″,”origin”:”BRIGHTCOVE”,”title”:”Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"”,”subtitle”:”Kendall Jenner Gets SLOPPY Drunk on "Keeping Up With The Kardashians"”,”description”:”Kendall Jenner is either love drunk or just really hammered\u2026 and it looks like we are going to see Kendall jenner in rare form on national TV. 1,292 more words

Entertainment - Syndicated

Si Gino Gulay

“Gino Gulay” hiyaw ni Mang Luciano sa aking Kuya.

Marami nang parokyano ang Kuya Gino sa iba’t ibang tinda niya. Minsan, kakanin ang nilalako niya sa aming baranggay. 950 more words

Sagimsim