Ni Leni del Rosario

 

Ramdam – hanggang sa kaibuturan

Ng iyong pagkatao ang talas

Ng pakong pilit na ibinabaon

Sa pagitan ng iyong butuhang palad… 104 more words