Mga kataga » Koran

- Qaim rodiny Mohameda je tu! -

Zákon o poznaní Zástupcu Boha (Hudžah)

Allah, Všemocný, Múdry, vždy ustanoví Kalifa na Jeho zemi. Ustanoví Miestodržiteľa, ktorý vedie ľudí k Bohu (Oslavovaný a Vyvýšený). Z Jeho nekonečnej milosti nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal univerzálny zákon, aby sme v každej dobe dokázali identifikovať Jeho správcu na Zemi. 645 more words

Korán

666 in the Bible and the Koran

The symbolic number, 666, is attributed to the Antichrist in the Bible. (Revelation 13:18) It is the number of his name. Muslims call the Antichrist the Dajjal. 1,851 more words

Islam

Was Mohammed a False Prophet? (Part 1)

As Christians we are fairly accustomed to the roots of our faith being questioned. And not just by ignorant outsiders. We have Christian Bible scholars that are supporting the JEPD hypothesis, saying the supposed document Q was a major source for the Gospels, and begging us to look at their shiny new Historical Jesus that is ever so much better than all the others. 717 more words

Western Civilization

Surah 4:157: Jesus in the Qur'an

Lately, I’ve been really interested in the Qur’anic statement that Jesus was not crucified on the cross. Well, it says that an imposter was crucified, but not Christ. 409 more words

Religion

Ako hovorí Korán o menšine ľudí?

Teraz sa pozrime na stav menšiny ľudí alebo na malý počet ľudí podľa Koránu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí…

{Satan povedal: „Vidíš toho, ktorého si poctil viac než m… 730 more words

Korán

Polygamy in the Bible and the Koran

In this blog post, I want to talk about polygamy — more specifically, polygyny — the practice of having more than one wife. I will quote from the Church Fathers and ancient Christian writers as well as from the Bible and the Koran. 3,819 more words

Islam

Svätý Korán o väčšine ľudí

V nasledovných veršoch Korán odsúdil pohľad väčšiny. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí…

A či vždy, keď prisľúbia sľub, skupina z nich ho odvrhne? 1,006 more words

Korán