Mga Marka » Kasabihan

072215

Maraming mga pagkakataon sa buhay ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay may buhay.

Filipino

Dilang Pilipino

Naiintindihan ko na sa larangan ng medisina, teknolohiya, batas at negosyo may mga termino na imposibleng maisalin sa salitang Pilipino, pero ang iba sa atin halatang nagpupumilit magsalita ng ingles, hindi sa masama ito pero kung papangkinggan mo, napakahirap pakinggan at minsan nakakatawa… 219 more words

Pilipino

Bakit ba?

Kung iisipin mo; marahil itatanong mo, Bakit nga ba?

Bakit sa pamilya may adik sa droga?

Bakit malaki ang sahod mo pero gipit ka?

Bakit nakapag-aral ka pero hanggang ngayon mangmang ka? 317 more words

Pilipino

Mga kasabihan.

Palaging naririnig, palaging pinaaalala, palaging binibigkas.
Mga kasabihan na malabo ang pinanggalingan at parang walang basehan.

Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. 314 more words

Pilipino

Para lang sa tanga.

Kung sino ka man na nagbabasa neto, please.. para lang to sa mga tanga. Kung matalino ka at kung pakiramdam mo naman ay hindi ka tanga , wag mo na to basahin dahil hindi ito mae-enjoy ng malusog mong utak. 12 more words

If We Will Use Google Translate to Speak English

So I thought of an idea to collect some famous Filipino phrases and translate them to English using translate.google.com, which by the way is very useful when you want to translate some terms, but not actually sentences. 324 more words

after the rain

went to our room early last night just because my little one dragged me upstairs early. i was unable to finish the evening news (again!). a thunderstorm was brewing and when it came, my little one stayed in front of the closed glass door watching as the wind played with the trees. 286 more words