Mga Marka » Karapatang Pantao

Usapan sa Kapehan

Nandito na naman ako sa aking tambayang kapehan. Bakante pa ang aking unofficially official mesa. Dumiretso na ako doon para pumuwesto. Alam na naman ng… 496 more words

Trabaho

Dear Dorris

Ganito rin noon, takipsilim.

Nandoon si Dorris pagdating ko sa opisina, naghihintay daw siya sa akin. Galing siya sa ospital. Nagpasa daw ng mga lab test at nagpatingin. 1,476 more words

Sanaysay At Salaysay

Ka Eddik

Bago mananghali, lakad paroo’t parito ang isang kaopisina, paulit-ulit na sinasabing di maganda, di maganda. May sinasabi siyang numero. Blood pressure? Parang ang baba naman, sa loob-loob ko. 3,500 more words

Sanaysay At Salaysay

Unan

‘Wag kang mag-aalala,
di ko iiwang basa ang unan
ngayon pa lang, pag-aaralan ko na
kung paano umiyak
nang di pumapatak
ang luha sa punda… 115 more words

Karapatang Pantao