Mga Marka » Karapatang Pantao

Ka Eddik

Bago mananghali, lakad paroo’t parito ang isang kaopisina, paulit-ulit na sinasabing di maganda, di maganda. May sinasabi siyang numero. Blood pressure? Parang ang baba naman, sa loob-loob ko. 3,500 more words

Sanaysay At Salaysay

Unan

‘Wag kang mag-aalala,
di ko iiwang basa ang unan
ngayon pa lang, pag-aaralan ko na
kung paano umiyak
nang di pumapatak
ang luha sa punda… 115 more words

Karapatang Pantao

HR*

Di nila gustong maging tagapaghatid ng masamang balita
alam nila ang di magandang pakiramdam
di lang ng mabulabog ang tulog sa madaling araw
kundi ang galit sa pagpatay, pagkawala at pag-aresto… 171 more words

Karapatang Pantao