“Bam-sak”
ni Christian G. Catinguil

Madalas ko takpan ang mga mata noong bata pa,

Nakatungo at hingal, naririnig sa paligid ang yapak ng mga paa. 267 more words