Mga kataga » Kahirapan

SIPAG AT TIYAGA

Ang sipag at tiyaga ay mahalagang sangkap upang umunlad ang isang tao, anuman ang estado, kinatatayuan o pinanggalingan sa buhay. Kahit ikaw pa ay ipinanganak na mahirap o kapos sa buhay, sa angking sipag at tiyaga ay tiyak na nagbabago ang antas o estado ng pamumuhay. 631 more words

#bawalangmahirap

Instagrammable 2

hinati sa dalawa
gamit ang itim na tinta
isinabit ng ulyaning lola
yilo, ice cindy, bili na
nakaukit sa karatula
bawat matang magmasid
kamalia’y ipinapabatid… 8 more words

Poems

Kung Ang Kamatayan

Tula ni Felipe Dimaculangan

Kung ang kamatayan ay tanging lunas ng karamdaman
Aking lulunuking iyan ay kalugdan
Dahil ito ang nalalabing tugon para sa aming nagmamahal… 183 more words

Kamatayan

Calle Onse: Hiram na Tahanan

Sa tahanan  unang nabubuo ang ating pagkatao, mga asal at kamalayan. Ngunit, dahil sa dumaraming populasyon at pagtaas ng kahirapan sa Pilipinas , marami nang nagkalat na iskwaters o  “ 477 more words

UE Caloocan

Bente Tres

Yumaong ina, lumisang ama. Sa mga oras na nangangailangan, sino na lang ba ang masasandalan? Bilang panganay, ano lang ba ang kayang gawin upang masuportahan ang mga kapatid at ang pag-aaral? 373 more words

Poverty

Isang solusyong upang maiwasan ang katamaran ng mga Pilipino (Filipino)

“Nakatulong din sa pagkamatay ng lahat ng kilos sa pangangalakal o sa industriya ang malaking kahirapang natatagpuan sa Pamahalaan.”

– Jose Rizal, La Indolencia de los Filipinos…

361 more words
Filipino

PLANUHIN ANG PAMILYA

Ang mag-asawa na nagpaplano ng pamilya ay laging nananalo. Ito ay dapat mataglay sa mga nais magpakasal, lalo na kung gustong magkaroon ng anak. Dapat isaisip ang kakayahang itaguyod sila upang ang magandang buhay at kinabukasan ay kanilang makamtan. 488 more words

#bawalangmahirap