Mga Marka » Kahirapan

The Three K's in Today's Society.. !

KKK or the “Samahang Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak ng Bayan” was a formidable force to be reckoned with by those who invaded our nation. 159 more words

Opinion

Pamana ni Itay [Repost]

Mabigat niyang paghinga’y
sa gabi maririnig
Waring may humahabol
kung magsalita’y walang himig
Si Nanay ay hahangos
pagbaba ay matulin
Hikbi niya at sigaw na kahit mahirap… 66 more words

Poems

Trabaho at ₱6.00

Kapag pumupunta ako sa grocery store, ako’y nakapambahay lamang. Hindi na bago sa akin ang makakita ng tulad kong walang ayos kapag lumalabas ng bahay, ngunit may nakita akong isang lalakeng hindi kaaya-aya ang damit, sapagkat ito’y marumi na tila nagmumukhang pinahiran ito ng uling. 272 more words