Mga kataga » Imperyalismo

Sunog sa HTI: Isang Tipo ng Trahedya ng Imperyalismo na Kumikitil sa mga Manggagawa

Hindi pa nakakamit ang hustisya para sa mga biktima ng sunog sa House Technology Incorporated (HTI) noong nakaraang taon, muli na namang nagkaroon ng sunog sa nasabing pagawaan ilang araw bago ang anibersaryo ng kalunos-lunos na trahedya. 637 more words

Ilantad at labanan ang pasismo ng rehimeng US-Duterte

Nahubaran na ng maskara si Duterte.

Mula sa pangako ng pagbabago at astang sosyalista, nasasaksihan ngayon ng buong daigdig kung paano n’ya patayin ang mahihirap habang pinaglilingkuran ang iilang panginoong maylupa, lokal na malalaking kapitalista, at mga dayuhang monopolyo kapitalista. 723 more words

Bigkisan Ng Manggagawa