Mga Marka » Imperyalismo

Malawakang protesta sa Hongkong, protesta laban sa imperyalismo

Nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan ang malawakang protesta ng mga manggagawa at mamamayan sa Hongkong para sa full universal suffrage, o ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng buo at direktang partisipasyon at pagpapasya sa pagpili ng kanilang pinakamataas na pinuno, ang Chief Executive. 710 more words

arkitekturang filipino

Ang Pilipino ay hinahambalos ng samut-saring bagyo, kaya’t pinanday niya ng pagkahusay ang isang di matutularang bahay.

Ang mga pawid ng nipa ay panangga sa ulan. 138 more words