Mga Marka » Ekonomiya

Konsu-Matalino

Ika’y isang Pilipinong konsumer

May karapatang dapat tugunan

May tungkuling dapat isaalang-alang

Upang buhay umunlad at maging tiwasay

May karapatan sa batayang pangangailangan

Itinakda ng pamahalaan upang hindi lamang kagustuhan… 102 more words

APECtado Ka Na! (Rap music video against APEC)

APECtado Ka Na!
(Rap music video against APEC )
by Cris, Vera & Joel Boncay

#APECtadoKA #PHFightAPEC #STFightsAPEC #JunkAPEC #DownWithImperialism 48 more words

Video