Ika’y isang Pilipinong konsumer

May karapatang dapat tugunan

May tungkuling dapat isaalang-alang

Upang buhay umunlad at maging tiwasay

May karapatan sa batayang pangangailangan

Itinakda ng pamahalaan upang hindi lamang kagustuhan… 102 more words