Mga Marka » Ekonomiya

Konsu-Matalino

Ika’y isang Pilipinong konsumer

May karapatang dapat tugunan

May tungkuling dapat isaalang-alang

Upang buhay umunlad at maging tiwasay

May karapatan sa batayang pangangailangan

Itinakda ng pamahalaan upang hindi lamang kagustuhan… 102 more words

APECtado Ka Na! (Rap music video against APEC)

APECtado Ka Na!
(Rap music video against APEC )
by Cris, Vera & Joel Boncay

#APECtadoKA #PHFightAPEC #STFightsAPEC #JunkAPEC #DownWithImperialism 48 more words

Video

Higit pa sa hagupit ni #YolandaPH: pulitika at ekonomiya ng sakuna

Halos 10,000 ang pinangangambahang namatay sa paghagupit ng isa sa mga pinakamalakas na bagyong dumaan sa Pilipinas at sa buong mundo ayon sa mga opisyal sa lokal na pamahalaan at maging ang iba’t ibang organisasyon na nagsasagawa ng mga operasyon para tulungan ang mga nakaligtas na marami ay walang makain, mainom, matulugan, masuot o kahit mapuntahan man lang. 1,186 more words

In The Press

Notes on Teddy Casiño's #ReaksyonTV5 Grilling

Props go to the #ReaksyonTV5 for their grilling of my #1 senatoriable, Teddy Casiño. The panel led by program anchor Luchi Cruz-Valdez included PCIJ’s Mei Magsino and Philippine Star EIC Amy Pamintuan, an ensemble who kept the pressure level high all throughout the discussion. 942 more words

Pulitika

Pag-unlad, Kasalukuyang Katayuan at mga Prospek ng Teorya at Praktikang Maoista sa Pilipinas (Jose Maria Sison)

“Hanggang ngayon, tumatayo ang Maoismo bilang pinakamataas na yugto sa pag-unlad ng teorya at praktika ng proletaryong rebolusyon sa pamamagitan ng pagharap sa usapin ng modernong rebisyunismo at paghaharap ng teorya at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura sa pamamagitan ng rebolusyong pangkultura para labanan ang rebisyunismo, pigilan ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. 46 more words

Ang Patakaran ng "Neoliberal" na Globalisasyon at ang Lumalalang Krisis sa Ekonomiya sa Pilipinas (Jose Maria Sison)

“…hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang kahulugan ng patakaran ng “neoliberal” na globalisasyon. Isa itong patakaran ng panlilinlang, na maling naglalarawan sa monopolyong kapitalismo bilang “malayang pamilihang” kapitalismo. 55 more words

ANG MGA KALAGAYAN AY HINDI KALITATIBONG NAGBAGO: Pambungad ng May-akda sa Ekonomya at Pulitikang Pilipino

“Alinsunod sa malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino, itinaguyod ng PKP ang pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. 53 more words