Mga Marka » Ekonomiks

Class Materials

Here are the slideshows for Aralin 1, 3 and 4. Plus the Project Plan and the Template for the Project Proposal.

Aralin 4: astong Pagpapahalaga sa mga Pinagkukunang-yaman… 21 more words

Education

EKONOMIKS

-nagmula sa salitang griyego ” oikonomia”- pamamahala sa gastusan ng tahanan.

– isang agham panlipunan na nag-aaral sa pagsisikap ng tao na matugunan ang walang hanggang katapusang pangangailangan gamit ang limitadong pinagkukunan ng yaman !


EKONOMIKS