Ang sumulat ng lathalain ay si Czeriza Valencia ng The Philippine Star, 290616-Manila, Philippines. Bahagyang makikita o mahihinuha sa akda ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan dahil ang pinapakita rito ay kung ano at magkano ang kailangan ng pamilyang may apat na miyembro upang matugunan ang pangangailan nila na may kasamang kaginhawaan sa buhay o tinatawag sa ekonomiks na mga kagustuhan. 277 more words