Mga kataga » Dagat

Pusong Aral

Anong kapalit ng isang pusong tinuruang huwag madurog?

Magtatatlumpung minuto ko nang pinanonood ang pag-alon ng tubig, pinakikinggan ang ugong ng dagat sa pagbabakasakaling matangay din nito ang naipon at namuo ko nang galit. 80 more words

Writeup

DANAS DAGAT

Sabi sa ‘min no’n ng lola ko, pare-pareho lang daw ang itsura ng dagat. Walang maganda o pangit na dagat. Ang nararamdaman mo sa bawat pagkakataong tumitingin ka rito, ‘yun, iyon daw ang nag-iiba. 320 more words

Buhay