Mga kataga » Bagong Taon

Bagong Taon Ni Noel Alcober Agustin

Sa tuwing sasapit ang pagpapalit ng taon

Panibagong pag-asa ang itinutuon
Tangan ng bawat isa ang pagkakataon
Na maipahayag ang mabuting layun.

Kay sarap isipin ang nakaraan… 104 more words

Poetry For Humanity

ENDO(f) 2016

Habang nakikidigma ako sa daluyong ng tao sa loob ng SM Supermarket at mariing pinagninilayan kung dapat ba akong makuntento sa P66 worth na brush o sa higit P100 na branded para sa naghihingalong alindog ng aming kubeta, magaang pinag-uusapan ng tatlong empleyado ng Supermarket ang isang seryosong bagay. 158 more words

Buhay