Malugod kayong iniimbitahan na dumalo sa Pambansang Kumperensiya sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino at Sawikaan 2014: Pagpili ng Salita ng Taon (Tema: Wika ng Kahandaan, Kahandaan sa Wika)  na itinataguyod ng Filipinas Institute of Translation (FIT) sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (UPKAL), Kagawaran ng Edukasyon, at Commission on Higher Education na gaganapin sa 25-27 Setyembre 2014, 8:00 nu-5:00 nh, sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal, Faculty Center, UP Diliman, Lungsod Quezon. 264 more words