Mga Marka » Wikang Filipino

Oparasa

Saranggola Blog Awards 6 - Entry – Kategoryang Tula

Tema: Wikang Filipino 

Oparasa

ni Metaporista

Nagsimula sa Abakada, ang kanyang pagbasa

Akala nila’y walang pag-asa, ang anak ng dukha… 192 more words

Saranggola Blog Awards 2014

Dumalo sa Sawikaan 2014

Malugod kayong iniimbitahan na dumalo sa Pambansang Kumperensiya sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino at Sawikaan 2014: Pagpili ng Salita ng Taon (Tema: Wika ng Kahandaan, Kahandaan sa Wika)  na itinataguyod ng Filipinas Institute of Translation (FIT) sa pakikipagtulungan sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (UPKAL), Kagawaran ng Edukasyon, at Commission on Higher Education na gaganapin sa 25-27 Setyembre 2014, 8:00 nu-5:00 nh, sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal, Faculty Center, UP Diliman, Lungsod Quezon. 264 more words

Filipino