Una sa lahat, ang ‘Clerical Celibacy’ o hindi pag-aasawa ng magpapari ay ‘HINDI ISANG DOKTRINA O DOGMA’ ng Santa Iglesia Catolica. Ito po ay isang DISIPLINA sa mga handang TULARAN ANG ATING PANGINOONG HESUKRISTO sa paglilingkod. 732 more words